• pagebanner

Önümlerimiz

Awtomat lenta dispenseri ZCUT-2

Gysga düşündiriş:

* Model: ZCUT-2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümler wideo

ZCUT-2 Winil lenta dispenseriniň aýratynlyklary
Elýeterli lentanyň giňligi: 3 ~ 25mm
Elýeterli kesiş uzynlygy: 13 ~ 60mm
Düzeltmek usuly: nurbat
Bobbin: Gerek
Beden materialy: plastmassa
Ölçeg we jemi agram: 300 × 170 × 165mm 2,8kg
Lentanyň görnüşleri: PVX lenta, winil lentasy, selofan lentasy, pp lenta, polietilen lenta, maska ​​lentasy, kapton lentasy, teflon lentasy, mylar lentasy nomex lentasy, kagyz lentasy, asetat mata lentasy, pagta mata lentasy, aýna mata lenta, alýumin folga lentasy , iki taraply lenta, ýumşak emele getirýän lenta we ş.m.

ZCUT-2 Winil lenta dispenseriniň aýratynlyklary
20 bölege çenli lentanyň kesilmegine rugsat berýär;
Uniqure iýmitlendiriş ulgamy: aňsat aýyrmak üçin karuseliň üstünde lenta goýuň;
Birnäçe operator we ýokary ses talaplary üçin amatly;
Howpsuzlyk gapagy.
Bu lenta dispenseri Kapton lentalaryny egremezden kesip biler. Şeýle hem bir minut bilen gaty inçe lentany kesip biler. ini 3mm.

ZCUT-2 Winil lenta dispenseriniň görkezmesi
Bir düwmä basanyňyzdan soň, lentalary kesilende ýarym töweregi ýapyşýar.
Upperokarky we aşaky pyçaklary ýönekeý üýtgediň. Olary düzetmegiň zerurlygy ýok.
Bir maşyn bilen köp görnüşli lentany kesmäge mümkinçilik beriň.

Biz üpjün edýäris

* Iň oňat önümler we zawodyň bahasy.
* Wagtynda eltip bermek we iň gysga möhlet.
* 6 aý kepillik. Önümlerimiz 12 aýyň içinde dogry işlemese, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt hödürläris; eltip bermek üçin tölemeli.
.
* OEM we ýöriteleşdirilen hyzmat.
* Ulanyjy gollanmalary otnositel maşynlar bilen gider.

Hyzmat

* QC: productshli önümler eltilmezden ozal barlanar.
* Kompensasiýa: Haýsydyr bir hünärsiz önüm tapylsa, öwezini dolarys ýa-da müşderilere täze hünärli önüm ibereris.
* Bejeriş we abatlaýyş: Islendik tehniki hyzmat ýa-da abatlaýyş zerurlygy ýüze çykan halatynda meseläni tapmaga we degişlilikde görkezme bermäge kömek ederis.
* Amal görkezmesi: Amalda haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz。

Töleg we eltip bermek

* MOQ: 1 birlik
* Port: Şanhaý
* Töleg şertleri: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal we ş.m.
* Gaplamak üçin material: Kagyz / Agaç
* Gaplamanyň görnüşi: Multfilmler
* Eltip bermek: Töleg alandan soň 3 günüň içinde eltip bereris.
singleimg-2 singleimg02 singleimg03 singleimg04 singleimg05 singleimg06 singleimg07 singleimg08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň