• pagebanner

Önümlerimiz

Awtomat lenta dispenseri ZCUT-9GR

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

* Lentanyň ini: 6-60mm
* Lentanyň uzynlygy: 5-999mm
* Daşarky diametri: 300mm
* Beden materialy: Anti-statik ABS
* Lentanyň görnüşleri: Asetat / Aýna eşik, iki taraplaýyn, Normex, Filament, Kapton, taýak, Sellofan, Hünär, Maska, Plastika we ş.m. ýaly lentalaryň 100+ görnüşi.
* Ulanylýan ýelmeýän material: Gorag filmi, izolýasiýa filmi, alýumin / mis folga, kagyz lentasy, turba, plastmassa zolagy, jadyly lenta, lenta we ş.m.
* Içerki Dia ulanyp boljak lenta: islendik ýadro ululygy
* Iýmitlendiriş tizligi: 200 mm / sek.
* Garnituralar: Elektrik şnury, 2A predohranitel (Içindäki giriş), bölüji (iki rulon üçin), ýol görkeziji plastinka, jüpdek, pyçak ýagy.
* Kuwwat zerurlygy: 220-240V, 120V, 100V, 25W
* Ölçegleri we agramy: 116 (W) x 140 (H) x 213 (D) mm 1,6Kg
* Programma: Iýmit, içgi, haryt, lukmançylyk, himiýa, enjamlar we enjamlar, egin-eşik, awtoulag, elektrik we elektronika we ş.m.

Aýratynlyk

* Barmak üçin howpsuzlyk funksiýasy we dizaýny
* Oryat funksiýasy ulanmazdan ozal alty dürli uzynlygy kesgitlemäge mümkinçilik berýär. (Mysal üçin: 50-60- 70-80-90-100mm, gaýtalap kesmek)
* Lenta kesmegiň sanyny azaldyp bilýär.
* Lentalaryň islendik ululygy bobbinsiz gabat gelýär we Maks Outside Diametri 300mm
* Gorag filmini, mis folga, alýumin folga, izolýasiýa materialy we başgalary kesmäge mümkinçilik beriň.
* Çeýe lenta goldawyny ulanyp filmi ýa-da lentany saklamaga mümkinçilik beriň.
* Öňünden kesgitlemek we aýlaw hasaplaýyş funksiýalary.
* Öýjük-ulgamyna ykjam beden jogaplary.
* Bir wagtyň özünde 2 rulon ulanmaga mümkinçilik beriň.
* Iki surat datçigi.
* Içindäki jüpdekler, ýag we bölüji.
* Inerener, guralsyz rolik bölümini üstünlikli aýryp biler.
* Dürli ululykdaky lenta rulonlary üçin rulolar bolmazdan ulanylyp bilner.
* Heselim lentasynyň erkin kesiş uzynlygyny düzüň. 5-den 999 mm-e çenli
* Oryat funksiýasy (işlemezden ozal alty dürli uzynlyk talaplaryny erkin belläp bilersiňiz).
* Bellenen, aýlaw we iş sanamak funksiýalary
* Birbada iki rulon ýelimleýji lentany kesip biler.
* Gurlan goşa datçik, pyçaklar, çalgy ýagy, bölek, işlemek aňsat.
* Gorag plyonkasyna, alýumin folga we mis folga, izolýasiýa materiallaryna ulanylyp bilner. Garaş
* Süýümli ýüpek lentany, gaty lentany, asetat, aýna diwar kagyzy, iki taraply lenta, nomex, möhürlemek, aç-açan lenta, proses lentasy, gorag lentasy, gorag lentasy we plastmassa lenta we ş.m. kesmek üçin ulanylyp bilner.
Düşünmedik materiallar: goraýjy film, alýumin folga we mis folga, inçe film, plastmassa materiallary we ş.m.

Üns beriň

* Ulanylýan lentalaryň käbiri material / lenta öndürijä bagly bolup bilmez.
* Lentanyň uzynlygy lentanyň görnüşlerine bagly bolup biler.
* Spesifikasiýa öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

Biz üpjün edýäris
* Iň oňat önümler we zawodyň bahasy.
* Wagtynda eltip bermek we iň gysga möhlet.
* 1 ýyl kepillik Önümlerimiz 12 aýyň içinde dogry işlemese, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt hödürläris; eltip bermek üçin tölemeli.
.
* OEM we ýöriteleşdirilen hyzmat.
* Ulanyjy gollanmalary otnositel maşynlar bilen gider.

Hyzmat

* QC: productshli önümler eltilmezden ozal barlanar.
* Kompensasiýa: Haýsydyr bir hünärsiz önüm tapylsa, öwezini dolarys ýa-da müşderilere täze hünärli önüm ibereris.
* Bejeriş we abatlaýyş: Islendik tehniki hyzmat ýa-da abatlaýyş zerurlygy ýüze çykan halatynda meseläni tapmaga we degişlilikde görkezme bermäge kömek ederis.
* Amal görkezmesi: Amalda haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz。

Töleg we eltip bermek

* MOQ: 1 birlik
* Port: Şanhaý
* Töleg şertleri: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal we ş.m.
* Gaplamak üçin material: Kagyz / Agaç
* Gaplamanyň görnüşi: Multfilmler
* Eltip bermek: Töleg alandan soň 3 günüň içinde eltip bereris.

singleimg_9GR (2) singleimg_9GR (3) singleimg_9GR (4) singleimg_9GR (5) singleimg_9GR (1) 9GRimg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň