• pagebanner

Önümlerimiz

Awtomat kabel galstuk ýaragy / LJL-80S elde göterilýän sim

Gysga düşündiriş:

Model: LJL-80S
Galstuk ölçeg : 80mm / 100mm / 120mm / 150mm / 200mm kabel baglanyşyklary
Programma : AC / DC setiri, nauşnik çyzygy , syçanjyk, tok şnury, klawiatura we ş.m.
Aýratynlyk1 : aňsat işlemek, durnukly tizlik, kabeliň uzynlygy sazlanyp bilner.
Aýratynlyk2 : W-GEAR, NMRV-40 import edilen alýumin üç fazaly öwrüji ýygylyk hereketlendirijisi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümler wideo

Aýratynlyklary

1. Awtomatiki PLC duýgur ekran dolandyryş zynjyry ýönekeý we işlemek üçin amatly we oňat durnukly.
2. Aýlanýan stolda tötänleýin kabel galstugy bulam-bujarlyk bolar, turbanyň üsti bilen kabel galstugy
3.Awtomatiki gatnaw galstuk kabeli galstuk, awtomatiki maslahat. Wagt, iş netijeliligini ýokarlandyryň
4.Handle dizaýny ykjam, tutmak aňsat
5.Güýç güýji ýa-da berkligi düwme arkaly sazlap bolýar

Aýratynlyklary

Model LJL-80S/ 100S/ 120S/ 150S/ 200S
Elektrik üpjünçiligi AC220V / 110V 50 / 60HZ 400W
Galstuk ölçegi 100mm / 120mm / 150mm / 200mm kabel baglanyşyklary
Howa ekspress 0.65Mpa ± 0,5
Arza AC / DC çyzygy, nauşnik çyzygy , syçan, tok şnury, klawiatura we ş.m.
Aýratynlyk1 aňsat işlemek, durnukly tizlik, kabeliň uzynlygy sazlanyp bilner.
Aýratynlyk2 W-GEAR, NMRV-40 import edilen alýumin üç fazaly öwrüji ýygylyk hereketlendirijisi
Ölçegleri L 720 * W 660 * H780mm
Agram 130KG

Funksiýa

1.Düzgünsiz köpçülikleýin kabel zolaklary, ujuna çekilen tötänleýin titreýän plitalara akýar
2. Tüweleme, awtomatiki iýmitlendirmek, lenta, berkitmek, kesmek, galyndylary ýuwmak we beýleki hereketleri çekiň;
3. Iýmitlendirmek, lenta, berkitmek, kesmek, galyndylary ýuwmak we takmynan 1,3 sekundyň dowamynda kömekçi wagty goşmak bilen 0.7 sekunt. Bir maşyn 7-8 işçini çalşyp biler.
4. recörite gaýtadan işlemek ulgamy (islege görä) galyndylarda awtomatiki usulda ýygnalýan galyndylar;
5. El bilen tutulýan ujy ýeňil, ykjam dizaýn tutawajy, saklamak aňsat, uzak wagtlap ulanmak ýadaw bolmaz;
6. Baglaýjy güýç ýa-da dartgynlyk düwme bilen sazlanyp bilner;
7. Öý eýesiniň öz PLC dolandyryş ulgamy bar we sensor ekrany ýönekeý iş bilen hytaý we iňlis dillerinde görkezilýär;
8. Awtomatiki kabel baglanyşygyny amala aşyrmak üçin awtomatiki önümçilik liniýasyndaky robot bilen bilelikde ulanylyp bilner we stoluň üstünde kabel baglaýjy maşyn hökmünde hem ýerleşdirilip bilner.

Howpsuzlyk çäreleri

1. Daşarky elektrik üpjünçiligi: durnukly 220 V, 50-60 Hz bir fazaly elektrik üpjünçiligi.
2. Howpsuzlyk üçin enjam gorag gabygy bilen enjamlaşdyrylandyr. Hünärmen dällere islegine görä açylmaýar. Enjamyň işleýşi wagtynda operatorlara el şikesleriniň öňüni almak üçin gorag gabyksyz ellerini sim çeňňegine goýmak düýbünden gadagan edilýär.
3. Enjam duýgur ekran bilen dolandyrylýanlygy sebäpli, tehnik enjamy sazlanda beýleki adamlaryň elini degirmezligi we ýalňyşlyk bilen başlamazlygy üçin enjamy öçürmeli.
4. Maşyn näsazlygy ýüze çykan halatynda kompaniýanyň hyzmat ediş işgärleri ony ýok edip bilmeýärler, tehniki hyzmat üçin wagtynda kompaniýamyza habar bermegiňizi haýyş edýäris.

sihggd456 (1) sihggd456 (2) sihggd456 (3) sihggd456 (4) sihggd456 (5) sihggd456 (6) sihggd456 (7)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň